Pages

Sunday, June 6, 2010

5S

POLISI - AMALAN PERSEKITARAN BERKUALITI (5S)

BAHAGIAN KAWALAN PENAPISAN FILEM & PENGUATKUASAAN

Membudayakan Amalan 5S ke arah persekitaran kerja yang selamat, selesa dan bersih serta menggalakkan suasana kerja yang berdisplin, ceria dan dedikasi dalam usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan Bahagian Kawalan Penapisan Filem & Penguatkuasaan.

MOTTO - 6C KEARAH PERKHIDMATAN BERKUALITI

OBJEKTIF AMALAN 5S BKF

- Menjadikan Amalan 5S sebagai budaya kerja berterusan
- Memupuk kerjasama dan setiakawan di kalangan warga BKF
- Meningkatkan kualiti, produktiviti dan profesionalisme di kalangan warga BKF
- Memastikan pengurusan Amalan 5S yang cekap dan berkesan bagi mencapai cita-cita kualiti di tempat kerja seperti berikut:
* Persekitaran tempat kerja yang bersih, kemas dan selamat
* Pengurusan operasi organisasi menjadi mudah, cekap dan selamat
* Pengurusan stor dan dokumen yang lebih berkesan
* Penggunaan ruang kerja yang optimum
* Peningkatan kecekapakan sistem penyampaian; dan
* Peningkatan imej korporat organisasi

APA ITU 5S

5S merupakan satu amalam budaya dalam masyarakat Jepun. Mula diperkenalkan di Singapura pada tahun 1986 dan telah diamalkan dengan jayanya di sana. Amalan ini kemudiannya dipraktikkan di Malaysia, Thailand, Korea, China, India, Indonesia, sri Lanka, Rusia, Hungary, Poland, Bulgaria, Colombia, Uruguay, Brazil, Costa Rica dan Mexico.

5S ialah singkatan kepada perkataan Jepun iaitu:

SEIRI ertinya SISIH
SEITON ertinya SUSUN
SEISO ertinya SAPU
SEIKETSU ertinya SERAGAM
SHITSUKE ertinya SENTIASA AMAL

Amalan 5S merupakan asas kepada peningkatan kualiti dan produktiviti secara berterusan.


7 SEBAB 5S POPULAR

1. Persekitaran tempat kerja lebih bersih, kemas dan tersusun
2. Tempat kerja lebih selamat
3. Hasilnya mudah dilihat oleh semua orang
4. Menjana pemikiran kreatif kakitangan
5. Meningkatkan disiplin secara semulajadi
6. Kakitangan berbangga dan menghargai tempat kerjanya
7. Meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap perkhidmatan agensi
8. Proses pencarian menjadi lebih mudah dan pantas dalam melaksanakan kerja

AMALAN 5S - SEIRI / SISIH

Menyisihkan dan membuang barang / dokumen yang tidak perlu di tempat kerja
- Asingkan barang / dokumen mengikut keadaan dan keperluan
- Gunakan sistem Kad Pembuangan seperti berikut :
HIJAU - Buang / Sisih
KUNING - Tidak Pasti
MERAH - Simpan
- Patuhi prosedur yang sedang berkuat kuasa bagi penyisihan barang / dokumen yang perlu dilupuskan

(KATA KUNCI - KENAL PASTI BARANG YANG TIDAK PERLU)

AMALAN 5S - SEITON / SUSUN

Menyusun dan menyimpan barang dengan kemas. mudah diambil dan disimpan semula
- Ikut kaedah 'Masuk Dulu Keluar' (First In First Out) untuk menyimpan sesuatu
- Wujudkan tempat khas untuk sesuatu barang dengan jelas
- Semua barang dan tempatnya mesti ditunjuk dengan label yang jelas
- Letakkan barang di tempat yang mudah dilihat dan mudah dikesan
- Letakkan barang di tempat yang mudah diambil dan disimpan semula
- Asingkan peralatan eksklusif dengan peralatan biasa
- Peralatan yang kerap diguna, diletakkan berhampiran dengan pengguna

(KATA KUNCI - TEMPAT UNTUK SETIAP BARANG, DAN SETIAP BARANG DI TEMPATNYA)

AMALAN 5S - SEISO / SAPU

Membersih tempat kerja dan peralatan pejabat dengan rapi supaya bebas dari kekotoran
- Amalkan SEISO 5 - 10 minit setiap hari
- Tugaskan penjaga bagi setiap peralatan / ruang (ownership)
- Gabungkan aktiviti pembersihan dengan pemeriksaan

(KATA KUNCI - MEMBERSIH DAN MEMERIKSA)

AMALAN 5S - SEIKETSU / SERAGAM

Mengamalkan Seisi, Seiton dan Seiso secara berterusan
- Wujudkan peraturan / etika untuk dipatuhi
- Lekatkan peraturan / etika pada peralatan / ruang yang digunakan bersama

(KATA KUNCI - CARA TERBAIK UNTUK MELAKSANAKAN SESUATU)

AMALAN 5S - SHITSUKE / SENTIASA AMAL

Mendisiplinkan diri supaya sentiasa mempraktikkan Amalan 5S di tempat kerja
- Sentiasa mematuhi peraturan / etika yang disediakan sehingga menjadi budaya di tempat kerja
- Sentiasa bekerjasama
- Sentiasa berfikiran positif
- Jadikan diri sebagai warga BKF yang berimej tinggi

(KATA KUNCI - TABIAT UNTUK MEMATUHI PERATURAN YANG DITETAPKAN)

PERATURAN 5S

SENTIASA AMAL - SAPU
- SERAGAM
- SUSUN
- SISIH

EMPAT FAKTOR KEJAYAAN ALAMAN 5S

- Sokongan dan komitmen berterusan dari pengurusan atasan
- 5S bermula dengan kesedaran, latihan, pemantauan dan penilaian
- Semua orang mengamalkannya dan tiada siapa yang memerhati sahaja
- Ulangi putaran 5S untuk mencapai tahap yang tinggi dan menjadikannya budaya

KESAN AMALAN 5S

- Tempat kerja lebih bersih, kemas, selamat dan selesa
- Menjana pemikiran kreatif
- Meningkatkan disiplin, kecekapan dan produktiviti
- Memupuk semangat kerja berpasukan
- Mengurangkan pembaziran
- Menjimatkan masa pencarian dokumen; dan
- Membina budaya berkualitit

6 LANGKAH KE ARAH PELAN PELAKSANAAN PROGRAM 5S

1. Persediaan
2. Pelancaran rasmi oleh pihak pengurusan tertinggi
3. Gotong royong oleh semua pegawai dan kakitangan
4. Permulaan SISIH
5. Amalan SISIH, SUSUN, SAPU & 2S akhir
6. Audit 5S

No comments:

Post a Comment